Kun maailma muuttuu koko ajan digitaalisempaan muotoon ja osa töistäkin suoritetaan kokonaan tietokoneelta käsin, on selvää, että myös digiopetus yleistyy. Kouluissa käytetään nykyään vihkojen ja oppikirjojen sijaan tietokoneita ja muita digitaalisia laitteita. Monet opetusalustat löytyvät jo verkosta ja ovat esimerkiksi yliopistojen käyttäminä hyvin yleisiä. Opetusmetodit ovat siis muuttuneet paljon viime vuosikymmenien aikana.

Digitaalinen oppimateriaali säästää kuluissa

Digiopetus on tuonut mukanaan myös digitaalisen opetusmateriaalin. Se tarkoittaa siis sitä, että nykyisin suurin osa käytettävästä opetusmateriaalista löytyy verkosta. Opetusmateriaali voidaan myös lähettää suoraan opiskelijan sähköpostiin vaikkapa pdf-tiedostona. Opiskelija voi siirtää kaiken opetusmateriaalin muistitikulle, jolloin materiaali on helposti saatavilla aina, kun sitä tarvitsee. Jo peruskouluissa on käytössä Wilma-järjestelmä. Sitä kautta niin oppilas kuin oppilaan vanhemmatkin näkevät opettajalta tulleet ilmoitukset ja oppilaan saamat koenumerot. Digitaalisella oppimateriaalilla on monia hyötyjä. Oppilas ei joudu enää kantamaan niin paljon kirjoja repussaan. Oppimateriaaleja ei tarvitse myöskään tulostaa paperisessa muodossa, mikä tuo säästöjä koululle. Jos koululla on mahdollisuus käyttää digitaalisia oppimateriaaleja, se mahdollisuus kannattaa hyödyntää.

Osan opinnoista voi suorittaa nykyisin myös verkko-opetuksena. Verkko-opetus tarkoittaa siis sitä, että opiskelija osallistuu joko verkkoympäristössä pidettävälle oppitunnille tai suorittaa tehtäviä itsenäisesti verkossa. Verkko-opetusta käytetään jo peruskoulussa, mutta yleisempää se on lukiossa, ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Suomessa on olemassa myös niin sanottuja avoimia yliopistoja, jotka tarjoavat kokonaan verkon kautta käytäviä kursseja. Avoimen yliopiston opiskelu sopiikin erityisen hyvin esimerkiksi työssä käyville henkilöille, joilla ei muuten olisi aikaa opiskella. Kaikki verkko-opetuksena käytävät kurssit löytyvät netistä avoimien yliopistojen kurssien alta. Kursseja löytyy jokaiselta opetusalalta ja opinnoista saa aina todistuksen ja myös opintopisteitä. Opintopisteiden avulla voi päästä opiskelemaan suoraan yliopistoon.

Digiopetus jaetaan kolmeen ryhmään

Digiopetus voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Se voi olla lähiopetusta tukevaa opetusta. Digiopetusta voidaan käyttää myös yhtenä monimuoto-opetuksen muotona. Se voi toisaalta olla myös kokonaisvaltaista verkko-opiskelua. Digiopetuksessa hyödynnetään yleensä esimerkiksi videoneuvotteluita tai muussa verkko-oppimisympäristössä tapahtuvaa koulutuntia. Tätä voidaan hyödyntää silloin, jos esimerkiksi opettaja asuu toisella paikkakunnalla, eikä pääse paikan päälle opettamaan.

Digiopetus on yksi nykyaikaisen oppimisen keinoista

Categories: Digiopetus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *